Danas su spomen obilježje Osmicu su posjetili članovi UDRUGE VETERANI DOMOVINSKOG RATA 158. BRIGADA I 6. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA HV SPLIT u sklopu svog posjeta Srednjoj Bosni.

Hvala vam!