Danas smo kod Vedada Subašić – SubArt Vitez uradili pripremu za putokaze koje ćemo ubrzo postaviti u gradu. Hvala Vedadu za vrijeme, strpljenje i profesionalnost na dosadašnjoj suradnji a naravno i ubuduće računamo na suradnju sa zadovoljstvom koje je obostrano.