Našu priču o posjeti Visokog predstavnika namjerno nismo htjeli objaviti prije jer smo čekali da se strasti i komentari po društvenim mrežama slegnu i da hladne glave opišemo posjet iz naše perspektive kako smo ga mi doživjeli.
Na našoj stranici se trudimo da objavljivamo samo pozitivne priče vezane za “OSMICU” i nema mjesta za negativne komentare i nema potrebe da komentiramo nego reagiramo kod nadležnih institucija da oni rješavaju eventualne ispade od strane nezrelih idiota ma s koje strane oni bili.
Posjeta je bila nenajavljena tako da smo se i mi sasvim slučajno susreli sa Visokim predstavnikom, njegovom suprugom kao i ostatkom tima iz OHR te imali priliku razgovarati. Iz razgovora smo dobili dojam da je posjeta bila iskrena, ljudska i bez politizacija. Na njihov upit imali smo priliku ispričati našu priču i upoznati ih sa ovom tragedijom koja nas je sve obilježila kao i sa problemima na koje nailazimo u našim nastojanjima čuvanja sjećanja na djecu žrtve rata zbog ćega je Udruga “Osmica” Vitez i osnovana.
Veliko hvala na posjeti i iskazanom pijetetu prema nevinim žrtvama kao i obećanju za novim posjetom.